Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi


Địa Chỉ: 32 - 34 Trần Phú, TP. Nha Trang, Việt Nam

Số Điện Thoại: +84 58 3737 777

Email: info@costaseafood.com.vn